Järnvägar, telegrafen, navigationen och en gemensam svensk tid

Johan Kärnfelt och jag deltog i det senaste avsnittet av historiepodden Historia nu på temat om tidsstandardisering under 1800-talet och det tidiga 1900-talet, med anledning av vår bok Tid för enhetlighet: astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige. Lyssna på avsnittet här.

Publicerat i vetenskapshistoria | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 13: facility friction

Större vetenskapliga anläggningar påverkas av COVID-19. Ett axplock efter lite googlande:

  • Max IV har fortfarande möjlighet att ta emot användare som har fått stråltid på anläggningen men försiktighet anbefalles, det finns restriktioner beroende på vilket land användare kommer ifrån, strålrör kan komma att stängas ned på kort varsel och så vidare noteras här.
  • Det europeiska sydobservatoriet ESO började med att stänga ned bland annat ett planetarium och annan outreachverksamhet, och några dagar senare följdes detta upp med att man krymper verksamheten vid själva observatorieanläggningarna i Chile:

    Following the cancellation of public visits and activities, and the limitations in duty travel, ESO’s observatory sites are transitioning into a restricted operation mode, reducing the number of staff on site while maintaining basic science operations. We are now also moving towards remote working for as many staff as possible in Garching, Germany and Santiago, Chile

  • I en genomgång visar Science hur delar av den amerikanska anläggningsarkipelagen blir mer restriktiv med att ta emot användare, även om de flesta i dagsläget inte tycks stänga ner helt.

  • CERN har haft flera fall av COVID-19 bland personalen och har implementerat ett antal åtgärder.

*

Anläggningarna utgör stora satsningar på naturvetenskapliga forskning, de är förstås viktiga resurser för ett ganska stort antal områden. De kännetecknas av en stor mängd användare som kommer för vanligtvis kortare observationspass och mätningsomgångar, efter att ha vunnit – ofta i substantiell konkurrens – tillgång till tid på teleskopen, partikelacceleratorerna, strålkällorna eller vad det nu kan vara efter en noggrann granskning av time allocation committees.

Om tillgången till dessa viktiga platser i den globala naturvetenskapen minskas eller rent av stryps helt under längre tid kan det innebära ett kännbart avbräck för vetenskapen. Redan nu tycks vissa sådana begränsningar, enligt genomgången ovan, ha inträffat på grund av coronaviruset. Och en eventuell ekonomisk nedgång eller rent av lågkonjunktur skulle göra att finansieringen av uppbyggnad och drift av några sådana anläggningar skulle ligga risigt till för att tala klarspråk och talspråk.

Vissa länders politiker kanske hellre finansierar platser i intensivvården och ger ekonomiskt stöd till stora mängder – större mängder än vanligt – medborgare som drabbats av sjukdom, arbetslöshet på grund av pandemis framfart. Vad är väl en medlemsavgift till ESS, till exempel, jämfört med dessa andra angelägna samhälleliga behov kanske en del politiker frestas att säga och därmed drar in sina delar till finansieringen. Vad händer med anläggningarna då?

En ledare för en sameuropeisk anläggning (inte ESS) berättade när jag gjorde fältarbete där för ett antal år sedan att det minsann inte alltid var så lätt att få vissa länder att betala sina avtalade årliga medlemsavgifter. Detta var för knappt ett årtionde sedan; kanske var anläggningschefens uttryck präglat av erfarenheter i efterdyningarna av 2008 års finanskris? Det finns en styrka i att länder samfinansierar anläggningar, men här finns även en potential för problem när länder överväger att dra sig ur. Och kanske är coronaviruset en sådan forskningsfinansiellt konjunkturdämpande faktor.

Det finns en inte oväsentlig mängd forskning om de stora anläggningarna av forskare inom vetenskapshistoria, forskningspolitik, STS, sociologi, etnologi. Anläggningarnas utveckling och framväxt, hur de varit och är inbäddade i skiftande politiska sammanhang, svårigheterna att lösa finansiering, kopplingar till militära syften och – förstås – den vetenskapliga praktik som finns där är alla områden som utforskats av humanister och samhällsvetare.

Inte för att jag är någon expert inom området, men jag kan inte direkt påminna mig om att de forskare jag interagerat med på konferenser eller på institutioner jag arbetat på, i forskningsprojekt (jag var knuten till ett projekt om stora faciliteter vid Pufendorfinstitutet för ett antal år sedan) eller för den delen skrivit de böcker inom området som jag bläddrat i eller rent av läst brytt sig så mycket om den här typen av störningar.

Analogt med den metafor om ”data friction” som bland andra Paul N. Edwards och Patrick McCray använt för att diskutera standardiseringspraktiker och andra fenomen i datahanteringens vetenskapshistoria kanske man skulle kunna prata om ”facility friction” som ett forskningsfrågegenererande perspektiv, ett forskningsfält.1 Ett systematiskt studium av de saker som bromsar, krånglar till, hindrar, rent av förstör stora vetenskapliga faciliteter.

Kanske kommer COVID-19 skapa en empiri åt sådana studier av ”facility friction”?

  1. Edwards, Paul N., A Vast Machine: Computer Models, Climate Data, and the Politics of Global Warming. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2010; W. Patrick McCray, ”The Biggest Data of All: Making and Sharing a Digital Universe”. Osiris vol. 32, (2017): 243–63. []
Publicerat i vetenskap | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 12: Malmö universitet ställer om till digital undervisning

Efter ett beslut av rektor Kerstin Tham daterat söndagen den 15 mars går Malmö universitet över till digitala undervisningsformer. Omställningen börjar nästa vecka rapporteras det i en pressrelease.

I ett annat dokument [pdf] preciseras åtgärderna mer. Bland dessa kan noteras att universitetets lokaler stängs för allmänhet och studenter förutom en lokal med bibliotek med mera – däremot har de anställda tillgång till lokalerna; medarbetare rekommenderas att arbeta hemifrån; rektor delegerar till dekanerna att fatta beslut om avsteg från kursplaner; examinationsformer skall omfattas av en universitetsgemensam hanteringsordning som skall tas fram av en analysgrupp.

Förmodligen kommer det här vara en ganska vanlig åtgärd vid andra svenska lärosäten.

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 11: donera CPU-cykler till virusforskningen

Folding@home har startat projekt för att utforska SARS-CoV-2, det virus som orsakar den globala pandemin COVID-19 (se bloggposter här och här).

Folding@home är ett projekt som kopplar samman oanvänd datorkraft hos mängder med datorer, alltså ett av flera projekt inom det som brukar kallas ”distributed computing”. Man laddar ner mjukvara till sin dator och sedan står den och tuggar i bakgrunden, varpå resultat av beräkningarna skickas in till de centrala servrarna. Det är den något mindre kända motsvarigheten till astrobiologins SETI@home (som förresten stänger ner nu i mars efter mer än tjugo år), och började sin verksamhet hösten 2000. Distributed computing kan ses som ett slags kusin till de citizen science-projekt som växt fram de senaste årtiondena, med Galaxy Zoo som det kanske mest kända exemplet.

Folding@home arbetar med proteinveckning vilket har att göra med proteiners tredimensionella former; viktigt för att förstå sjukdomar som Alzheimer, Huntingtons, cancer, virussjukdomar som influensa och HIV och nu alltså COVID-19. Läs mer här.

Med tillräckligt kraftig beräkningskapacitet går det att simulera proteinernas dynamiska veckningsprocesser in silico och det gör Folding@home alltså genom ett distributed computing-projekt. Man laddar ner mjukvara härifrån som sedan alltså drar sitt strå till projektet. Sammantaget blir det en mycket kraftig beräkningskapacitet. En del av denna kraftiga datorkapacitet kanaliseras nu alltså till att förstå proteinveckning som har med viruset bakom COVID-19 att göra.

Kanske kan detta bidra på något sätt till den medicinska utvecklingen. Kanske kan det även kännas meningsfullt för några deltagare, kanske kan viss typ av citizen science ha ett slags terapeutisk funktion?

Update 16 mars: responsen har varit stor, Folding@homes servrar är överbelastade med nya användare enligt den här tweeten.

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 10: Södertörns högskolas medarbetare jobbar hemma och Patrick McCray integrerar COVID-19 i undervisningen

Södertörns högskola har ”gått ut med rekommendationen till alla medarbetare att jobba hemma om det går, och begränsa sin tid på högskolan så mycket som möjligt” enligt en tweet av Maria Josephson. Deltagande observationer (jag gick en sväng på institutionen alldeles nyss plus samtal) visar att principen om hemarbete i de fall det är möjligt även tillämpas vid andra lärosäten.

Patrick McCray kommenterar i en tweet virusspridningen från ett vetenskapshistoriskt och forskningspolitiskt perspektiv:

As we shift to distance learning, I like the ”teach the virus” idea. I used my last in-class meeting yesterday to talk about the role and value of experts and why politicized science is a threat. I think the point was made.

Det här sätter fingret på något som jag gått och grunnat på några dagar. COVID-19 kommer generera forskning, inte bara inom virologi och andra medicinska discipliner.

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 9: stängda universitet i Danmark och nya restriktioner i Norge

Alla förskolor, skolor och universitet stänger i Danmark rapporterar Sveriges radio. Nedstängningen gäller i två veckor till att börja med.

Reserestriktioner och vissa inställda föreläsningar vid universitetet i Oslo. Där är även nästa ”doktorkreering” – som verkar vara något som liknar våra promoveringar, fast de hålls fyra gånger per år – inställd. [via Johan Karlsson Schaffer.]

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 8: epidemiologi i Köpenhamn ställer in alla sina seminarier

Avdelningen för epidemiologi vid Institut for Folkesundhedsvidenskab på Köpenhamns universitet ställer in alla sina seminarier och har börjat planera för distansundervisning för sina studenter enligt ett inlägg i Facebookgruppen Högskoleläckan signerat Thomas Söderqvist.

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , , , | 1 kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 7: inställd historikerkonferens i Leiden och nedstängda polska universitet

Konferensen European Social Science History Conference, ESSHC, i Leiden nästa vecka med omkring 2 000 deltagare ställs in enligt en tweet av Mats Morell och en tweet av Per Widén. Man senarelägger konferensen till mars 2021.

Polska universitet i Warszawa och annorstädes ställer in all undervisning som inte är nätbaserad enligt en tweet av Martin Jönsson-Niedziółka.

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 6: Malmö universitet slutar resa utomlands, ställer in öppet hus

Malmö universitet skärper sina reserutiner. Enligt rektorsbeslut uppdaterat 10 mars gäller följande:

Tjänsteresor utanför Sverige ska inte genomföras överhuvudtaget. Redan inplanerade eller beslutade tjänsteresor ska omprövas av närmaste chef. Tjänsteresor inom Sverige ska undvikas i den mån det går. Arbetspendling påverkas inte av beslutet.

[via en tweet av Manne Gerell.] De tidigare resereglerna på Malmö universitet skrev jag om här.

Dessutom ställer lärosätet in öppet hus som skulle ha hållits nu på torsdag den 12, också på grund av coronaviruset.

Många andra universitet och högskolor har förmodligen i dessa dagar arrangemang av typen öppet hus och andra informationsträffar riktade till gymnasister och andra presumtiva studenter inför ansökningsomgången till höstens kurser och program. Hur många följer Malmö universitets exempel och ställer in sådana arrangemang?

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 5: Princeton tömmer campus

Princeton flyttar all undervisning online och rekommenderar studenterna att inte återvända efter ”spring break” [via en tweet av vetenskapshistorikern Erika Lorrain Milam].

President Christopher L. Eisgruber skriver bland annat:

Though we recognize that a personal, “high touch” educational environment is one of Princeton’s great strengths, we also recognize that these are extraordinary times that require exceptional measures to deal with a health risk that affects us all. For that reason, we are creating, supporting, and mandating alternative ways of meeting our academic and other programmatic requirements in ways consistent with social distancing. This will include a mandatory, temporary move for all lectures, seminars, and precepts to virtual instruction starting on Monday, March 23. We encourage students to consider staying home after Spring Break. If students choose to remain home after Spring Break, we will make sure that they are able to meet their academic requirements remotely.

Läs hela Eisgrubers utlåtande här.

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 4: Harvard och Stanford slutar resa

På grund av coronaviruset har Harvard antagit en ny policy enligt vilken alla universitetsrelaterade utrikes resor är förbjudna, privata utrikes avrådes ifrån, inrikes resor är starkt kringskurna, möten med fler än 100 deltagare bör inte ske och så vidare. Läs mer här. Se även Stanfords riktlinjer. [via ett inlägg på Christer Nordlunds Facebook.]

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 3: detektorkonferens i Bryssel inställd

20-22 april skulle en workshop kring nya detektorteknologier ha organiserats i nätverket Opticon. Den ställs in och planeras nu till hösten istället, enligt ett meddelande publicerat i en mailinglista från 4MOST, ett astronomiprojekt som jag forskar lite på; här är några rader från sagda meddelande:

We have already received a number of cancellations, and the uncertainties surrounding the spread of the Covid-19 virus make any short-term planning extremely difficult.

Det är inte enbart större arrangemang som ställs in i sviterna av coronaviruset, som AIPs marskonferens. Det är möjligt att störningar i den här typen av småskalig internationell interaktion kan ha minst lika viktiga konsekvenser för vetenskapen som några få stora konferenser.

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 2: Malmö universitets regler för resor

Malmö universitet tycks ha fått nya regler och rutiner på grund av coronaviruset. Enligt en tweet av Manne Gerell gäller att alla tjänsteresor skall vara godkända av chef; tjänsteresor till riskområden beviljas inte; alla besök från gäster och samarbetspartners från riskområden samt delar av världen som UD avråder resor till är tillsvidare inställda; medarbetare och studenter som nyligen vistats i riskområden och länder på UDs lista rekommenderas att arbeta eller studera hemifrån i två veckors tid.

Är detta vanligt eller ovanligt vad gäller svenska universitet i dagsläget?

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , , | 2 kommentarer

Bilder och tidigmodern kunskapsproduktion

Den här sommarkursen i Wolfenbüttel 3-14 augusti låter intressant:

Early Modern Visual Data: Organizing Knowledge in Printed Books

As prints taught viewers how to observe and thus arguably democratized knowledge derived from first-hand experience, this seminar considers printed images as critical visual technology that built knowledge acquisition. […] prints that flickered between visual tools and data reserves. These prints had multiple jobs: they documented, recorded, served as mnemonic prompts, and cued first hand engagement with the world. These visual tools—or data—helped shape the practice of field surgery, anatomy, cosmography, natural history, and cartography. They also sharpened the cognitive skill-sets implemented in how-to genres including palm reading (chiromancy), books that promised to assist the reader in diagnosing characters of peoples (physiognomy), and even the treatment and care of horses (hippiatria).[…]

In this seminar, we will inspect the kindred function of images across diverse and seemingly disparate texts. We will ask to what extent images provided the mortar between different modes of empirical investigation, and how early modern visual data functioned. This course will examine how images helped to sift, filter, and process new information and the visual formats they used to render it. While the development of linear perspective and the rehabilitation of antiquity have held down the cornerstones of Renaissance visuality, we will examine some of the frameworks and imperatives of visualization that were active in early modern knowledge making, especially ones that took the printed page as their canvas.

Sommarkursen är öppen för doktorander och studenter på mastersnivå. Anmälan senast 15 mars. Läs mer här.

Publicerat i idé- och lärdomshistoria | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset

Det amerikanska fysiksällskapet APS, American Physical Society, har kallat till en stor konferens i Denver i veckan som kommer. Mellan den 2 och den 6 mars skulle över 10 000 fysiker delta i konferensen. APS har dock valt att på kort varsel ställa in mötet på grund av den sjukdom som orsakas av coronavirusets spridning. En anledning är de många deltagarna från utlandet:

The decision to cancel was based on the latest scientific data being reported, and the fact that a large number of attendees at this meeting are coming from outside the US, including countries where the CDC upgraded its warning to level 3 as recently as Saturday, February 29.

Se även kommentarsflödet på APS tweet om den inställda konferensen.

Vidare på temat vetenskap och coronaviruset kan man peka på en ledarartikel i Science (28 februari) signerad tidskriftens redaktör H. Holden Thorp. Han pekar på svårigheterna att få någon forskare inifrån Kina att skriva om virusutbrottet:

I didn’t want to be the person to write this editorial. I felt that it would best come from someone inside China with a direct connection to the situation. Such a person could help dispel or reinforce the scraps of information coming from the intrepid journalists and the few courageous eyewitnesses. But over the past few weeks, I’ve been discouraged by the responses of such individuals who declined or didn’t respond to an invitation to write a forthcoming editorial about China’s secrecy on coronavirus. Some of these scientists and experts even expressed doubt that I’d find such a gutsy author at any organization in China to write such a piece.

Maybe I should have asked Ai Weiwei.

Han undrar även om västerländska länder med mer demokratiska styrelseskick än den kinesiska diktaturen kommer hantera de utmaningar som virusutbrottet reser på ett gott sätt. Vidare efterfrågar han fortsatt transparens och samarbete, och pekar på ett sådant samarbete mellan Harvard och ett institut i Guangzhou (som finansieras av ett kinesiskt företag i fastighetsbranschen).

Så här har vi en amerikansk kemist och chefredaktör för den amerikanska vetenskapens flaggskeppspublikation Science som i en ledarartikel å ena sidan kritiserar den kinesiska regimen för att lägga locket på och å andra sidan hyllar ett kinesiskt-amerikanskt vetenskapligt samarbete kring att förstå viruset.

Hur det här kommer att spela ut är förstås för tidigt att säga. Förmodligen kommer det att skrivas forskningsartiklar om det forskningspolitiska laboratorium som virusutbrottet innebär. Redan idag finns det möjlighet att komparativt studera hur viruset hanteras i Kina, en teokrati som Iran, en asiatisk demokrati som Sydkorea och ett västland som Italien, och i takt med att viruset sprider sig så kommer virushanteringen i en flora av sjukvårds- och forskningssystem att kunna studeras.

Update 3 mars. AIPs forskningspolitiska nyhetssida publicerar en artikel om den stängda konferensen.

Update 4 mars. Ytterligare bakgrundsinformation från APS i den här artikeln från Science som bland annat fokuserar på resonemangen bakom beslutet att ställa in konferensen.

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , , , , , , | Lämna en kommentar