Vikariat i Stockholm

Stockholms universitet utlyser två vikariat som lektor i idéhistoria.

Publicerat i idé- och lärdomshistoria | Etiketter , | Lämna en kommentar

Extraordinary Bodies in Early Modern Nature and Culture

Spännande workshop med internationella deltagare organiserad av Maja Bondestam, Helena Franzén och Solveig Jülich vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria i Uppsala 26-27 oktober: Extraordinary Bodies in Early Modern Nature and Culture. Det lär finnas ett antal platser kvar som åhörare. Program och övrig information finns här.

Publicerat i Medicinhistoria | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Nina Wormbs och Thomas Kaiserfeld: två blogginlägg

Att digitaliseringen av arkiv och böcker och material alltid blir ofullständig är viktigt att påminna om. Jag har studenter som inte längre hittar till ett bibliotek. De förstår inte att de viktigaste böckerna för att skriva om ett visst ämne kanske inte går att ladda ner från nätet.

Bra inlägg av Nina Wormbs som reflekterar efter att ha deltagit i en workshop om datadriven humanistisk forskning. Digitaliseringsprojekt är ju en del av kanoniseringsprocessen och bör problematiseras.

Min stilla fråga blir nu om vi kan ha det så här?

Thomas Kaiserfeld kommenterar valet av prorektor vid Lunds universitet; kan läsas som intressant pendang till Sydsvenska dagbladets rapportering i ämnet.

Publicerat i universitetsliv | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Bland troll, alkemister och ämbetsmän – seminarium med Hjalmar Fors

Tillsammans med historikerna på Chalmers driver vi på LIR sedan ett par terminer tillbaka ett gemensamt seminarium i teknik- och vetenskapshistoria. Imorgon startar höstens seminarieserie med ett besök av Hjalmars Fors, Enheten för medicinens historia och kulturarv, KI. Seminariet har rubriken “Bland troll, alkemister och ämbetsmän: En presentation av min bok Limits of Matter: Chemistry, Mining and Enlightenment (University of Chicago Press, 2015)”.

Tid och plats: torsdagen den 14 september kl 15.15-17 i seminarierum 2356, Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola, Vera Sandbergs Allé 8.

Här finns schemat för terminens arrangemang.

Publicerat i Uncategorized, vetenskapshistoria | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Swedish Space History

Swedish Space History är ett endagsarrangemang den 11 oktober avsett att belysa svensk rymdhistoria, organiserat av Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH och KTH Rymdcenter. Programmet, som innehåller såväl historiker som aktörer i den här historien, kan hämtas här.

Publicerat i rymdhistoria | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

In our Time: Heritage

Lyssnar på Heritage, ett IoT-avsnitt från 2002 om historia och kulturarv.

Publicerat i idéhistoria | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

J.G. Ballard and the Sciences

The Anglia Ruskin Centre for Science Fiction and Fantasy organiserar en konferens om Ballard och vetenskaperna den 25 november:

From The Drowned World’s early meditations on ecology, to the provocative prosthetics of Crash, through to the psychopathologies at work (or rather play) in Cocaine Nights, Super-Cannes and Kingdom Come, the writings of J.G. Ballard are in constant dialogue with the discourses of science and technology. As a result, his novels and short stories function as vast indexes of scientific innovation and enquiry, immersing the reader in the complex yet often beautiful languages of biology, chemistry, zoology, medicine, botany, neuroscience, bioethics, anatomy, biotechnology and psychology, to name just a few.

Deadline 31 augusti 2017. Läs mer här.

Publicerat i vetenskapshistoria | Etiketter , | Lämna en kommentar

The Einar Hansen Chair in Book and Library History

Lund University invites applications for the position of full professor to the Einar Hansen Chair in Book and Library History at the Department of Arts and Cultural Sciences:

The Chair in Book and Library History is enabled by an endowment from the Einar Hansen Allhem Foundation. The position is located at the Division of Book History at the Department of Arts and Cultural Sciences. The interdisciplinary study of Book History is concerned with the creation, mediation, reception, survival and transformation of the material representations of written communication from Antiquity to the present. Research in the field covers historical study of physical graphic documents and the technical and sociocultural processes of their production, dissemination, use and preservation. A key focus is on the book as an historical object, and its form and function in diverse environments. Other topics of the research field include the history of publishing houses and bookshops, the history of graphic design, manuscript history, the history of reading, the development of printing cultures and the history of book collections, in terms of both public and private libraries.

The successful candidate is to participate actively in all aspects of the division’s activities. The main duty is to lead and develop the research in book and library history. Among the other duties are teaching, supervision of doctoral students, administration of courses and study programmes, and development work. The division offers education in book history leading to degrees of Bachelor and PhD. The majority of the courses in book history are delivered online. The successful candidate is also expected to participate actively in the daily activities of the department and to follow societal developments of significance to work at the University and faculty.

The Division of Book History is small but the discipline is large and international. Major emphasis will be placed on the candidate’s ambition to resourcefully and professionally use the development potential of the subject locally, nationally and internationally. This ambition should be expressed in the application. The applicant should have a good understanding of the validity of the discipline for the humanities.

The Chair in Book and Library History is the only one of its kind in the Nordic countries. We are therefore particularly interested in applicants with a broad national and international network of contacts.

An ability to teach in Swedish and English is a requirement. Native speakers of languages other than Swedish are expected to be able to teach in Swedish within two years.

More information about the position here.

Information på svenska om professuren i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet här.

Publicerat i akademisk arbetsmarknad | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Postdoktorstjänst i digital humaniora vid Göteborgs universitet

En tjänst som postdoktor i digital humaniora vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, är utlyst. Läs mer här.

Publicerat i akademisk arbetsmarknad | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Lektorat på Chalmers

Ett lektorat har utlysts på Teknik och samhälle på Chalmers. Läs mer här.

Publicerat i teknikhistoria | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Postdoktorstjänst i medier och materialitet

Mediehistoria vid Lunds universitet utlyser en postdoktorstjänst:

För medievetenskapen har ett ökat intresse för materialitet inneburit en produktiv utgångspunkt för att studera både gamla, nya och tidigare förbisedda mediefeno-men. Studiet av medier som apparater, objekt och tekniker har resulterat i kunskap som fördjupat förståelsen av mediers roll och funktion i samhället, såväl historiskt som i dag. Den teoretiska förankringen i framför allt tysk medieteori och i framväxande ämnesfält som mediearkeologi eller studiet av kulturtekniker har vitaliserat och vidgat det mediehistoriska fältet.

Ämnet mediehistoria i Lund har sedan 2009 utvecklats till ett nav för svensk mediehistorisk forskning. Materialitetsperspektiven har varit ett – om än ett av flera – signum för den kulturhistoriska medieforskning som bedrivits vid Lunds universitet, något som också befästs och argumenterats för i de antologier som bildar stommen i bokserien Mediehistoriskt arkiv. På utbildningen är de materiella perspektiven närvarande från grundkursens första delkurs och vidare till master- och forskarutbildningsnivåerna.

Forskningsmiljön i mediehistoria och den flerdisciplinärt präglade och dynamiska miljön vid KOM söker nu en postdoktorforskare med specifik inriktning mot medier och materialitet. Anställningen är på heltid och omfattar huvudsakligen forskning.

Läs mer här.

Publicerat i Historia | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Postdoktorstjänst i kunskapshistoria

Historiska institutionen vid Lunds universitet utlyser en tjänst som postdoktor i kunskapshistoria:

Historiska institutionen söker nu en postdoktor med inriktning mot kunskapshistoria med placering vid Avdelningen för historia.

Historiker har länge varit intresserade av kunskap, men det är först under 2000-talet som kunskapshistoria har börjat växa fram som ett forskningsfält i sin egen rätt. Utmärkande för denna nya inriktning är att det analytiska intresset riktas mot kunskapens plats i historien och de system och samhälleliga sammanhang som den har ingått i. Teoretisk och metodisk inspiration hämtas ofta från nya former av medie-, vetenskaps- och kulturhistoria. Den kunskapshistoriska forskningsmiljön vid Historiska institutionen omfattar kronologiskt såväl tidigmodern tid som modern historia/samtidshistoria. Vi välkomnar alla ansökningar oavsett tidsperiod och oavsett geografiskt fokus.

Läs mer här.

Publicerat i Historia | Etiketter , | Lämna en kommentar

Fysikerfrisyrer

Jag har ett intresse för hur akademiker ser ut: kolla här och här. Därför vill jag puffa för den här gamla bloggposten på Alex Wellersteins blogg.

Publicerat i vetenskapshistoria | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Mediating and materialising time

Hemma igen efter en mycket bra workshop organiserad av Staffan Bergwik på SU, “Mediating and Materialising Time: Scientific Temporalities 1750-1950”, med intressanta papers och stimulerande diskussioner. Jag vill ha mer!

Publicerat i idé- och lärdomshistoria | Etiketter , | Lämna en kommentar

In Our Time

In Our Time är en av mina favoritpoddar. En bred uppsättning ämnen, men med tonvikt på idé- och vetenskapshistoria, och oftast bra paneldeltagare under ledning av Melvyn Bragg. I bästa public service-anda ligger dessutom det jättestora arkivet ute på nätet för lyssning.

Nu arbetar man tydligen med schemaläggning av höstens program och vill ha in förslag på ämnen och deltagare.

Jag föreslog Simon Schaffer som gjort goda insatser i till exempel avsnittet om Robert Boyle, avsnittet om uppfinningen av fotografiet, avsnittet om James Cook (där även astronomihistorikern Rebekah Higgitt är bra), avsnittet om astronomins kopplingar till imperialism med flera avsnitt.

Publicerat i Historia | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar