Picknick vid vägkanten

Jag läste Arkadij och Boris Strugatskij Picknick vid vägkanten (Ersatz, 2020 (pocketversionen av en översättning som kom på svenska 2019)).

Jag har ingen relation till den här boken – mer än att jag somnade halvvägs genom en visning av Stalker i den trånga salongen på Biograf Södran någon gång under studenttiden typ 1991 – men jag blev av någon anledning sugen på att läsa den. Och när jag klickade runt lite upptäckte jag att den kommit i nyöversättning. Det är förlaget Ersatz som gett ut vad som tycks vara den första översättningen till svenska av den ocensurerade versionen; den tidigare svenska utgåvan i översättning av Kjell Rehnström kom på Delta 1978 och baserades på en censurerad version utgiven i Sovjetunionen 1972. Men nu är det alltså ocensurerat och nyöversatt som gäller.

En bra bok! Jag gillade den inte så lite skitiga attityden, ett slags framtidsrealism långt från stanniolfolierymdskeppsSF; med en filmmetafor: allt det där som gör att jag föredrar filmer som Bladerunner och Alien framför Star Wars finns här.

Strugatskijbröderna har skrivit historien om hur stalkrar går in i ”zonen” och hämtar ut rester som lämnats kvar efter det att utomjordingar gjort ett tillfälligt besök här på jorden. De kommer tillbaka med ”flugfällor” och ”tomglas”, ”svartstänk” och ”sodalera”, åtråvärda alienartefakter upphämtade från platser som en gång befolkats av människor i nu folktomma städer. Det är farliga platser, stalkrarna navigerar mellan bilvrak och rester av döda föregångare.

Storrökande och alkoholstinkande drar de in i zonen, den farliga zonen, som ger näring åt deras äventyrliga liv, de lever i ett slags symbios med denna märkliga plats, som även utforskas av mer ordentliga forskare vid Internationella institutet för utomjordiska kulturer. Stalkrarna tar massor av risker och de barn de blir pappor till är … annorlunda.

Översättaren Ola Wallin har gjort ett bra jobb. Efterordet av Ursula K. Le Guin sätter in boken i en kalla krigskontext, hon skriver om hur läsare i väst på 1970-talet tog emot böcker skrivna på den andra sidan järnridån.

Läsningen reser vissa frågor. Hur skiljer sig den här utgåvan från den censurerade 1970-talsutgåvan undrar jag lite över. Och hur var det egentligen med det där som jag tror jag läst någonstans, det där om att Arkadij och Boris Strugatskij med sin historia egentligen ville göra en liknelse och ett slags kritik av en hemlighållen kärnteknologisk olycka i 1950- eller 1960-talets Sovjet?

Publicerat i SF | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 15: Svenska dagstidningar tillgängliga för alla

Tjänsten Svenska dagstidningar från KB är en viktig källa för många historiker, forskare såväl som studenter. Eftersom databasens material från början av 1900-talet och framåt enbart varit tillgängligt i fulltext via sökterminaler utplacerade på ställen som KB, GUB och LUB men inte hemifrån – detta av juridiska skäl – så har begränsad tillgänglighet hos biblioteken på grund av pandemin lett till problem. (Och nu kan man ju inte heller, i varje fall inte på alla bibliotek, komma åt mikrofilmsversionerna eller pappersversionerna av dagstidningarna.)

Därför är det en god nyhet att de juridiska hindren tillfälligtvis har röjts undan och databasen nu är fritt tillgänglig även för de som ansluter utanför biblioteken.

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , , , | 1 kommentar

Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2021

Ett första call for papers har kommit för 2021 års upplaga av de teknik- och vetenskapshistoriska dagarna som arrangeras i Uppsala onsdagen den 2 juni till fredagen den 4 juni 2021.

Konferensen är öppen för alla typer av vetenskapshistorisk, teknikhistorisk och medicinhistorisk forskning, både inom akademin och i museivärlden. Vi välkomnar både enskilda presentationer och tematiska sessioner inom hela det teknik- och vetenskapshistoriska fältet. Vi vill dock särskilt uppmärksamma konferensens tema: Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap.

Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsfält där frågeställningar relaterade till medicin, sjukdom och hälsa sätts i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang. Området omfattar studier om individens erfarenheter av sjukdom och hälsa genom historien, utvecklingen av medicinsk kunskap liksom medicinens praktiker, system och teknologier, och hälso- och sjukvårdens politiska och sociala historia. I samband med detta tema planeras panelsamtalet ”Klassificering av kroppen: igår, idag och imorgon”, samt en halvdags-workshop för doktorander.

Keynote 1: Professor David Kaiser, MIT (Massachusetts Institute of Technology), Boston, USA.
Keynote 2: Professor Ericka Johnson, Linköpings universitet

Alla forskare inom samhällsvetenskap med intresse för vetenskapsstudier i bred bemärkelser är välkomna, inte minst doktorander och unga forskare. Presentationer ges på svenska, norska, danska eller engelska.

Datum för att skicka in abstracts och sessionsförslag är satt till den 15 april. Läs mer här.

Publicerat i teknik- och vetenskapshistoria | Etiketter , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 14: minskad studentmobilitet

Det är förstås inte bara forskares mobilitet som förändras; i en post-COVID19-värld kanske vissa universitet inte längre kan räkna med samma inflöde av utomeuropeiska eller utomamerikanska studenter som tidigare. Förutom mer idébaserade effekter (unga människor träffar andra unga människor från andra länder och andra politiska system och utbyter tankar) finns det en mer materiell aspekt, påpekar Benjamin Mueller i den här artikeln i NY Times.

Universities in English-speaking countries, especially Britain, Australia and the United States, have grown increasingly dependent on tuition from Chinese students, a business model that the virus could dismantle.

400 000 kinesiska studenter läste vid amerikanska universitet förra året, 200 000 i Australien.
[Via en tweet av Edward Tufte.]

Publicerat i vetenskap | Etiketter , | Lämna en kommentar

Järnvägar, telegrafen, navigationen och en gemensam svensk tid

Johan Kärnfelt och jag deltog i det senaste avsnittet av historiepodden Historia nu på temat om tidsstandardisering under 1800-talet och det tidiga 1900-talet, med anledning av vår bok Tid för enhetlighet: astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige. Lyssna på avsnittet här.

Publicerat i vetenskapshistoria | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 13: facility friction

Större vetenskapliga anläggningar påverkas av COVID-19. Ett axplock efter lite googlande:

  • Max IV har fortfarande möjlighet att ta emot användare som har fått stråltid på anläggningen men försiktighet anbefalles, det finns restriktioner beroende på vilket land användare kommer ifrån, strålrör kan komma att stängas ned på kort varsel och så vidare noteras här.
  • Det europeiska sydobservatoriet ESO började med att stänga ned bland annat ett planetarium och annan outreachverksamhet, och några dagar senare följdes detta upp med att man krymper verksamheten vid själva observatorieanläggningarna i Chile:

    Following the cancellation of public visits and activities, and the limitations in duty travel, ESO’s observatory sites are transitioning into a restricted operation mode, reducing the number of staff on site while maintaining basic science operations. We are now also moving towards remote working for as many staff as possible in Garching, Germany and Santiago, Chile

  • I en genomgång visar Science hur delar av den amerikanska anläggningsarkipelagen blir mer restriktiv med att ta emot användare, även om de flesta i dagsläget inte tycks stänga ner helt.

  • CERN har haft flera fall av COVID-19 bland personalen och har implementerat ett antal åtgärder.

*

Anläggningarna utgör stora satsningar på naturvetenskapliga forskning, de är förstås viktiga resurser för ett ganska stort antal områden. De kännetecknas av en stor mängd användare som kommer för vanligtvis kortare observationspass och mätningsomgångar, efter att ha vunnit – ofta i substantiell konkurrens – tillgång till tid på teleskopen, partikelacceleratorerna, strålkällorna eller vad det nu kan vara efter en noggrann granskning av time allocation committees.

Om tillgången till dessa viktiga platser i den globala naturvetenskapen minskas eller rent av stryps helt under längre tid kan det innebära ett kännbart avbräck för vetenskapen. Redan nu tycks vissa sådana begränsningar, enligt genomgången ovan, ha inträffat på grund av coronaviruset. Och en eventuell ekonomisk nedgång eller rent av lågkonjunktur skulle göra att finansieringen av uppbyggnad och drift av några sådana anläggningar skulle ligga risigt till för att tala klarspråk och talspråk.

Vissa länders politiker kanske hellre finansierar platser i intensivvården och ger ekonomiskt stöd till stora mängder – större mängder än vanligt – medborgare som drabbats av sjukdom, arbetslöshet på grund av pandemis framfart. Vad är väl en medlemsavgift till ESS, till exempel, jämfört med dessa andra angelägna samhälleliga behov kanske en del politiker frestas att säga och därmed drar in sina delar till finansieringen. Vad händer med anläggningarna då?

En ledare för en sameuropeisk anläggning (inte ESS) berättade när jag gjorde fältarbete där för ett antal år sedan att det minsann inte alltid var så lätt att få vissa länder att betala sina avtalade årliga medlemsavgifter. Detta var för knappt ett årtionde sedan; kanske var anläggningschefens uttryck präglat av erfarenheter i efterdyningarna av 2008 års finanskris? Det finns en styrka i att länder samfinansierar anläggningar, men här finns även en potential för problem när länder överväger att dra sig ur. Och kanske är coronaviruset en sådan forskningsfinansiellt konjunkturdämpande faktor.

Det finns en inte oväsentlig mängd forskning om de stora anläggningarna av forskare inom vetenskapshistoria, forskningspolitik, STS, sociologi, etnologi. Anläggningarnas utveckling och framväxt, hur de varit och är inbäddade i skiftande politiska sammanhang, svårigheterna att lösa finansiering, kopplingar till militära syften och – förstås – den vetenskapliga praktik som finns där är alla områden som utforskats av humanister och samhällsvetare.

Inte för att jag är någon expert inom området, men jag kan inte direkt påminna mig om att de forskare jag interagerat med på konferenser eller på institutioner jag arbetat på, i forskningsprojekt (jag var knuten till ett projekt om stora faciliteter vid Pufendorfinstitutet för ett antal år sedan) eller för den delen skrivit de böcker inom området som jag bläddrat i eller rent av läst brytt sig så mycket om den här typen av störningar.

Analogt med den metafor om ”data friction” som bland andra Paul N. Edwards och Patrick McCray använt för att diskutera standardiseringspraktiker och andra fenomen i datahanteringens vetenskapshistoria kanske man skulle kunna prata om ”facility friction” som ett forskningsfrågegenererande perspektiv, ett forskningsfält.1 Ett systematiskt studium av de saker som bromsar, krånglar till, hindrar, rent av förstör stora vetenskapliga faciliteter.

Kanske kommer COVID-19 skapa en empiri åt sådana studier av ”facility friction”?

  1. Edwards, Paul N., A Vast Machine: Computer Models, Climate Data, and the Politics of Global Warming. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2010; W. Patrick McCray, ”The Biggest Data of All: Making and Sharing a Digital Universe”. Osiris vol. 32, (2017): 243–63. []
Publicerat i vetenskap | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 12: Malmö universitet ställer om till digital undervisning

Efter ett beslut av rektor Kerstin Tham daterat söndagen den 15 mars går Malmö universitet över till digitala undervisningsformer. Omställningen börjar nästa vecka rapporteras det i en pressrelease.

I ett annat dokument [pdf] preciseras åtgärderna mer. Bland dessa kan noteras att universitetets lokaler stängs för allmänhet och studenter förutom en lokal med bibliotek med mera – däremot har de anställda tillgång till lokalerna; medarbetare rekommenderas att arbeta hemifrån; rektor delegerar till dekanerna att fatta beslut om avsteg från kursplaner; examinationsformer skall omfattas av en universitetsgemensam hanteringsordning som skall tas fram av en analysgrupp.

Förmodligen kommer det här vara en ganska vanlig åtgärd vid andra svenska lärosäten.

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 11: donera CPU-cykler till virusforskningen

Folding@home har startat projekt för att utforska SARS-CoV-2, det virus som orsakar den globala pandemin COVID-19 (se bloggposter här och här).

Folding@home är ett projekt som kopplar samman oanvänd datorkraft hos mängder med datorer, alltså ett av flera projekt inom det som brukar kallas ”distributed computing”. Man laddar ner mjukvara till sin dator och sedan står den och tuggar i bakgrunden, varpå resultat av beräkningarna skickas in till de centrala servrarna. Det är den något mindre kända motsvarigheten till astrobiologins SETI@home (som förresten stänger ner nu i mars efter mer än tjugo år), och började sin verksamhet hösten 2000. Distributed computing kan ses som ett slags kusin till de citizen science-projekt som växt fram de senaste årtiondena, med Galaxy Zoo som det kanske mest kända exemplet.

Folding@home arbetar med proteinveckning vilket har att göra med proteiners tredimensionella former; viktigt för att förstå sjukdomar som Alzheimer, Huntingtons, cancer, virussjukdomar som influensa och HIV och nu alltså COVID-19. Läs mer här.

Med tillräckligt kraftig beräkningskapacitet går det att simulera proteinernas dynamiska veckningsprocesser in silico och det gör Folding@home alltså genom ett distributed computing-projekt. Man laddar ner mjukvara härifrån som sedan alltså drar sitt strå till projektet. Sammantaget blir det en mycket kraftig beräkningskapacitet. En del av denna kraftiga datorkapacitet kanaliseras nu alltså till att förstå proteinveckning som har med viruset bakom COVID-19 att göra.

Kanske kan detta bidra på något sätt till den medicinska utvecklingen. Kanske kan det även kännas meningsfullt för några deltagare, kanske kan viss typ av citizen science ha ett slags terapeutisk funktion?

Update 16 mars: responsen har varit stor, Folding@homes servrar är överbelastade med nya användare enligt den här tweeten.

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 10: Södertörns högskolas medarbetare jobbar hemma och Patrick McCray integrerar COVID-19 i undervisningen

Södertörns högskola har ”gått ut med rekommendationen till alla medarbetare att jobba hemma om det går, och begränsa sin tid på högskolan så mycket som möjligt” enligt en tweet av Maria Josephson. Deltagande observationer (jag gick en sväng på institutionen alldeles nyss plus samtal) visar att principen om hemarbete i de fall det är möjligt även tillämpas vid andra lärosäten.

Patrick McCray kommenterar i en tweet virusspridningen från ett vetenskapshistoriskt och forskningspolitiskt perspektiv:

As we shift to distance learning, I like the ”teach the virus” idea. I used my last in-class meeting yesterday to talk about the role and value of experts and why politicized science is a threat. I think the point was made.

Det här sätter fingret på något som jag gått och grunnat på några dagar. COVID-19 kommer generera forskning, inte bara inom virologi och andra medicinska discipliner.

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 9: stängda universitet i Danmark och nya restriktioner i Norge

Alla förskolor, skolor och universitet stänger i Danmark rapporterar Sveriges radio. Nedstängningen gäller i två veckor till att börja med.

Reserestriktioner och vissa inställda föreläsningar vid universitetet i Oslo. Där är även nästa ”doktorkreering” – som verkar vara något som liknar våra promoveringar, fast de hålls fyra gånger per år – inställd. [via Johan Karlsson Schaffer.]

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 8: epidemiologi i Köpenhamn ställer in alla sina seminarier

Avdelningen för epidemiologi vid Institut for Folkesundhedsvidenskab på Köpenhamns universitet ställer in alla sina seminarier och har börjat planera för distansundervisning för sina studenter enligt ett inlägg i Facebookgruppen Högskoleläckan signerat Thomas Söderqvist.

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , , , | 1 kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 7: inställd historikerkonferens i Leiden och nedstängda polska universitet

Konferensen European Social Science History Conference, ESSHC, i Leiden nästa vecka med omkring 2 000 deltagare ställs in enligt en tweet av Mats Morell och en tweet av Per Widén. Man senarelägger konferensen till mars 2021.

Polska universitet i Warszawa och annorstädes ställer in all undervisning som inte är nätbaserad enligt en tweet av Martin Jönsson-Niedziółka.

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 6: Malmö universitet slutar resa utomlands, ställer in öppet hus

Malmö universitet skärper sina reserutiner. Enligt rektorsbeslut uppdaterat 10 mars gäller följande:

Tjänsteresor utanför Sverige ska inte genomföras överhuvudtaget. Redan inplanerade eller beslutade tjänsteresor ska omprövas av närmaste chef. Tjänsteresor inom Sverige ska undvikas i den mån det går. Arbetspendling påverkas inte av beslutet.

[via en tweet av Manne Gerell.] De tidigare resereglerna på Malmö universitet skrev jag om här.

Dessutom ställer lärosätet in öppet hus som skulle ha hållits nu på torsdag den 12, också på grund av coronaviruset.

Många andra universitet och högskolor har förmodligen i dessa dagar arrangemang av typen öppet hus och andra informationsträffar riktade till gymnasister och andra presumtiva studenter inför ansökningsomgången till höstens kurser och program. Hur många följer Malmö universitets exempel och ställer in sådana arrangemang?

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 5: Princeton tömmer campus

Princeton flyttar all undervisning online och rekommenderar studenterna att inte återvända efter ”spring break” [via en tweet av vetenskapshistorikern Erika Lorrain Milam].

President Christopher L. Eisgruber skriver bland annat:

Though we recognize that a personal, “high touch” educational environment is one of Princeton’s great strengths, we also recognize that these are extraordinary times that require exceptional measures to deal with a health risk that affects us all. For that reason, we are creating, supporting, and mandating alternative ways of meeting our academic and other programmatic requirements in ways consistent with social distancing. This will include a mandatory, temporary move for all lectures, seminars, and precepts to virtual instruction starting on Monday, March 23. We encourage students to consider staying home after Spring Break. If students choose to remain home after Spring Break, we will make sure that they are able to meet their academic requirements remotely.

Läs hela Eisgrubers utlåtande här.

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Vetenskapen och coronaviruset, 4: Harvard och Stanford slutar resa

På grund av coronaviruset har Harvard antagit en ny policy enligt vilken alla universitetsrelaterade utrikes resor är förbjudna, privata utrikes avrådes ifrån, inrikes resor är starkt kringskurna, möten med fler än 100 deltagare bör inte ske och så vidare. Läs mer här. Se även Stanfords riktlinjer. [via ett inlägg på Christer Nordlunds Facebook.]

Publicerat i vetenskap | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar