undervisning och externa föreläsningar

Akademisk undervisning

Sedan 1 januari 2016 är jag tillsvidareanställd lektor i idé- och lärdomshistoria vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Jag undervisar på alla nivåer. Dessutom har jag en del undervisning utanför institutionen, till exempel en kurs i teknik- och vetenskapshistoria på Chalmers och en astronomihistorisk kurs på Liberal Arts-programmet vid Göteborgs universitet.

Tidigare har jag undervisat av och till på universitetet i Lund sedan vårterminen 1993. Åren 1998-2001 hade jag ett vikariat som lektor i idé- och lärdomshistoria på Högskolan i Halmstad, vilket innebar mycket undervisning på A- och B-nivån. Bland mycket annat har jag även undervisat på kurser i vetenskapshistoria och vetenskapssociologi vid Forskningspolitiska institutet, Lunds universitet, Liberal Artsprogrammet vid Göteborgs universitet, sociologi i Lund (delkurs i STS på mastersprogrammet SIMM24) och astronomi (i flera år arbetade jag tillsammans med först Katrin Särg och sedan Lennart Lindegren på en kurs i astronomihistoria, samt på en kurs i astrobiologi).

Jag har även undervisat vid andra lärosäten som KTH och Malmö högskola.

På forskarutbildningsnivå är jag bihandledare åt Jens Norrby på idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet och Julia Ravanis på teknikhistoria, Chalmers. Tidigare har jag varit bihandledare åt Henrik Brissman, Avd. för idé- och lärdomshistoria, LU (ämne: svenska vetenskapssamhällets internationella kontakter 1900-1950) och Sara Kjellberg, Avd. för biblioteks- och informationsvetenskap, LUN (ämne: forskarbloggar). Bägge har disputerat.

Annan föreläsningsverksamhet

Jag föreläser ibland om frågor kring teknikpolitik, vetenskapshistoria, astronomihistoria, blogging/nya medier och analyser kring hur teknik och vetenskap påverkar samhället med mera för organisationer och i populärvetenskapliga sammanhang.

Göteborgs stadsbibliotek, Näckrostimmen på Göteborgs universitetsbibliotek, Teknik- och naturvetarcirkeln/Folkuniversitetet (Lund), Folkuniversitetet/Utbildningsradion, Värmland Star Party, Tullverket, Observatoriemuseet/Stockholm, Göteborgs Astronomiska Klubb, Svensk Amatörastronomisk Förening, Svenska Astronomiska Sällskapet, Gislaveds Astronomiska Sällskap, Rotary, SR/P1, SR/Radio Malmöhus, Filosoficirkeln i Lund är några av de ställen där jag varit och pratat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.