forskning

Jag är idé- och vetenskapshistoriker och intresserar mig framför allt för naturvetenskap och teknik med tonvikt på perioden efter 1850. Här nedan presenteras några av de huvudsakliga tematikerna jag arbetat med: intresserade finner en publikationslista och även texter i fullformat här.

Astronomihistoria var min ingång i det vetenskapshistoriska fältet. Under min tid som doktorand fördjupade jag mig i svensk astronomi mellan mitten av 1800-talet och mitten av 1900-talet. Sedan dess har jag fortsatt med ett projekt, Svensk fysik och astronomi 1940-2000, tillsammans med Karl Grandin med finansiering från Riksbankens jubileumsfond. Projektet syftade till att bidra till dokumentation och analys av efterkrigstidens vetenskapshistoria; jag har gjort intervjuer med astronomer och skriver framför allt om svensk solfysik under efterkrigstiden.

För närvarande har jag ett RJ-finansierat projekt om amatörastronomins historia i Sverige 1900-2000 tillsammans med Johan Kärnfelt, Göteborgs universitet. Dessutom arbetar jag på ett projekt om standardisering av tid och andra enheter inom ramen för det större programmet Science and Modernisation in Sweden.

Livsmedel, mat och forskning, det vill säga mötet mellan Food studies och Science and technology studies: relationen mellan olika miljöer för kunskapsproduktion, politik, konsumenter, militär, industri, ekonomi och mycket annat de senaste 60 åren. Har avkastat tre publikationer i dagsläget.

Framtidsforskningens historia: här studerar jag framväxten av framtidsforskning/framtidsstudier/futurologi under efterkrigstiden. Har precis slutfört en studie av en grupp historiker – bland dem märks framför andra Birgitta Odén och Sven Tägil – som arbetade med framtidsforskning.

Vetenskap och media: i ett par publikationer har jag undersökt mediala representationer av vetenskap och teknik och vilken roll dessa spelar för institutionell dynamik och forskningspolitik.

Vetenskapens minneskultur och historiebruk är ett område där man uppmärksammar hur vetenskapsmän lyfts fram och ställs på piedestaler. Jag har i ett par uppsatser studerat hur Tycho Brahe symboliserat såväl den vetenskaplige hjälten som skandinavism, nationalism och lite annat.

Jag är ledamot av

International Astronomical Union, Comm. 41, History of Astronomy
Vetenskapssocieteten i Lund
och har varit ledamot av Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria

Jag är medlem i History of Science Society.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.